iPhone 14 tăng giá tại Nhật Bản và Hàn Quốc

iPhone 14 tăng giá tại Nhật Bản và Hàn Quốc

Giá bán của dòng iPhone 14 ở Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái.

Vì sao iPhone 14 ở Nhật Bản và Hàn Quốc lại đắt hơn trước?