Khi những “gã khổng lồ” như Google, Meta, Netflix… cũng bị ép trả tiền Internet
Nov 2
AIZA WORLD trở thành đối tác của Hệ thống nhượng quyền Nhật Bản PANPAN trong mảng Blockchain ngành bán lẻ
Sep 15
Nhật Bản nói không với công nghệ lỗi thời
Sep 13
iPhone 14 chính hãng vẫn có khe SIM
Sep 9
Người Nhật vẫn chưa thể từ bỏ đĩa mềm Ông Kono cho rằng người dân ngày nay rất khó tìm nơi mua đĩa mềm. Ảnh: Pikist.
Sep 1